1 Thessalonicensen 3:3

NBV

3zodat u zich niet uit het veld zou laten slaan door de tegenspoed die u ondervindt. U weet tenslotte zelf dat wij die moeten ondergaan.

SV

3Opdat niemand bewogen worde in deze verdrukkingen; want gij weet zelven, dat wij hiertoe gesteld zijn.

KJV

3That no man should be moved by these afflictions: for yourselves know that we are appointed thereunto.