Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

2 Korinthe 11:9

Maar tijdens mijn verblijf bij u heb ik niemand om hulp gevraagd toen ik in geldnood kwam; het zijn de broeders uit Macedonië geweest die me hebben geholpen. Ik heb er altijd voor gewaakt u iets te kosten, en zal dat blijven doen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

Handelingen 18:3

en omdat ze hetzelfde ambacht uitoefenden als hij-ze waren leerbewerker van beroep-trok hij bij hen in en ging bij hen werken.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

2 Thessalonicensen 3:7

U weet zelf wat het betekent ons na te volgen. Toen we bij u waren, hebben we ons dagelijks werk niet verwaarloosd
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

1 Timotheüs 4:10

Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

1 Korinthe 9:18

Wat is nu mijn loon? Dat ik het evangelie verkondig zonder er iets voor terug te vragen en dus geen gebruik maak van de rechten die de verkondiging mij geeft.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

Handelingen 20:34

u weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

2 Korinthe 6:5

onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

2 Korinthe 12:13

U bent in vergelijking met de andere gemeenten niets tekortgekomen, op één ding na: ik heb u niets gekost. Vergeef me deze onrechtvaardigheid.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

Nehemia 5:18

Dagelijks werd er op mijn kosten van alles bereid: een rund, zes van de mooiste schapen, gevogelte, en om de tien dagen liet ik diverse wijnen in grote hoeveelheden komen. Toch heb ik nooit een vergoeding geëist voor de kosten die een gouverneur voor zijn onderhoud moet maken, want het volk was al zwaar genoeg belast.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

1 Korinthe 9:6

Of zouden nu uitgerekend Barnabas en ik in ons eigen levensonderhoud moeten voorzien?
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

1 Korinthe 4:12

zwoegen we voor ons eigen brood. Worden we bespot, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan verdragen we het;
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

Nehemia 5:15

De gouverneurs vóór mij daarentegen hadden het volk zware lasten opgelegd en vorderden van hen niet alleen voedsel en wijn, maar ook nog eens veertig sjekel zilver, en hun manschappen terroriseerden het volk. Maar ik deed het anders, uit ontzag voor God.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

1 Thessalonicensen 2:6

We hebben ook niet geprobeerd de gunst van mensen af te dwingen, niet bij u en niet bij anderen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

Romeinen 15:16

ik moet in volledige toewijding aan zijn evangelie een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen zijn, zodat zij een God welgevallig offer kunnen worden, geheiligd door de heilige Geest.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

Romeinen 1:1

Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

Romeinen 15:19

door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods Geest. Zo heb ik vanuit Jeruzalem en helemaal tot aan Illyrië het evangelie van Christus verspreid,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

Jeremia 9:1

(8:23) Ach, was mijn hoofd maar een waterval, mijn oog een bron van tranen: dag en nacht zou ik huilen over de doden van mijn volk. Ach, had ik maar een nachtverblijf in de woestijn. Ik zou mijn volk verlaten, van hen weggaan.’ ‘Ze zijn allen even trouweloos, het is een bende bedriegers.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

Psalmen 88:1

Een lied, een psalm van de Korachieten. Voor de koorleider. Op de wijs van De rietpijp. Een beurtzang, een kunstig lied van de Ezrachiet Heman. (88:2) HEER, God, mijn redder, overdag schreeuw ik het uit, 's nachts zit ik stil voor u neer.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

Filippensen 4:16

Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:9

1 Thessalonicensen 3:10

Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien en kunnen aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt.
1
2
Volgende