1 Thessalonicensen 1:9

NBV

9iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren-om hem, de levende en ware God, te dienen

SV

9Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen;

KJV

9For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God;