Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

2 Thessalonicensen 3:7

U weet zelf wat het betekent ons na te volgen. Toen we bij u waren, hebben we ons dagelijks werk niet verwaarloosd
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

1 Thessalonicensen 2:13

Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

2 Thessalonicensen 2:14

Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

1 Petrus 1:12

Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

Markus 16:20

En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

Galaten 3:2

Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven?
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

Hebreeën 6:11

Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

2 Timotheüs 2:8

Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

1 Korinthe 2:2

Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus-de gekruisigde.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

Jakobus 1:16

Geliefde broeders en zusters, vergis u niet:
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

Filippensen 4:9

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

1 Korinthe 4:20

Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

2 Timotheüs 2:10

daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

Kolossensen 2:2

Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

Efeze 3:20

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

Hebreeën 2:3

hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer, en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord?
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

Hebreeën 6:18

Met deze twee onomkeerbare daden-die uitsluiten dat God liegt-heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

1 Korinthe 9:19

Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:5

Handelingen 11:15

Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken, of de heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons.
1
2
3
Volgende