Open de Bijbel

1 Samuël 3:19
NBV 19 Samuël groeide op. De HEER stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 Samuel nu werd groot; en de HEERE was met hem, en liet niet een van al Zijn woorden op de aarde vallen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 And Samuel grew, and the LORD was with him, and did let none of his words fall to the ground.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version