1 Samuel 3:19

NBV

19Samuël groeide op. De HEER stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd.

SV

19Samuel nu werd groot; en de HEERE was met hem, en liet niet een van al Zijn woorden op de aarde vallen.

KJV

19And Samuel grew, and the LORD was with him, and did let none of his words fall to the ground.