1 Samuel 3:15

NBV

15Samuël bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de HEER. Hij zag ertegen op om Eli te vertellen wat hij had gehoord.

SV

15Samuel nu lag tot aan den morgen; toen deed hij de deuren van het huis des HEEREN open; doch Samuel vreesde dit gezicht aan Eli te kennen te geven.

KJV

15And Samuel lay until the morning, and opened the doors of the house of the LORD. And Samuel feared to shew Eli the vision.