1 Samuel 29:1

NBV

1De Filistijnen hadden zich verzameld in Afek; de Israëlieten lagen in de buurt van de bron bij Jizreël.

SV

1De Filistijnen nu hadden al hun legers vergaderd te Afek; en de Israelieten legerden zich bij de fontein, die bij Jizreel is.

KJV

1Now the Philistines gathered together all their armies to Aphek: and the Israelites pitched by a fountain which is in Jezreel.