1 Samuel 25:30

NBV

30Wanneer de HEER al zijn goede beloften aan u inlost en u aanstelt tot vorst van Israël,

SV

30En het zal geschieden, als de HEERE mijn heer naar al het goede doen zal, dat Hij over u gesproken heeft, en Hij u gebieden zal een voorganger te zijn over Israel;

KJV

30And it shall come to pass, when the LORD shall have done to my lord according to all the good that he hath spoken concerning thee, and shall have appointed thee ruler over Israel;