Open de Bijbel

1 Samuël 2:9
NBV 9 Die hem trouw zijn, behoedt hij op hun pad, maar de zondaars komen om in het duister. Ontoereikend is de menselijke kracht: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Hij zal de voeten Zijner gunstgenoten bewaren; maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis; want een man vermag niet door kracht.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 He will keep the feet of his saints, and the wicked shall be silent in darkness; for by strength shall no man prevail.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version