Open de Bijbel

1 Petrus 5:9
NBV 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version