1 Petrus 5:9

NBV

9Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.

SV

9Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.

KJV

9Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.