Open de Bijbel

1 Petrus 5:4
NBV 4 Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 And when the chief Shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version