Gerelateerd aan 1 Petrus 4:9

Gerelateerd aan 1 Petrus 4:9

Hebreeën 13:2

en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:9

Filippensen 2:14

Doe alles zonder morren en tegenspreken,
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:9

Romeinen 12:13

Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:9

Hebreeën 13:16

En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:9

Titus 1:8

hij moet juist gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, toegewijd en beheerst.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:9

1 Timotheüs 3:2

Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:9

Jakobus 5:9

Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:9

Filemon 1:14

Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:9

2 Korinthe 9:7

Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
Gerelateerd aan 1 Petrus 4:9

Romeinen 16:23

Gajus, die mijn gastheer is en die zijn huis voor de hele gemeente openstelt, laat u groeten. Erastus, die de gelden van de stad beheert, en mijn broeder Quartus laten u groeten.