1 Petrus 4:9

NBV

9Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.

SV

9Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren.

KJV

9Use hospitality one to another without grudging.