1 Petrus 4:9

SV

9Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren.

KJV

9Use hospitality one to another without grudging.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.