Open de Bijbel

1 Petrus 4:4
NBV 4 Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid, en u lasteren;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version