Open de Bijbel

1 Petrus 4:10
NBV 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version