1 Petrus 3:22

NBV

22die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

SV

22Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.

KJV

22Who is gone into heaven, and is on the right hand of God; angels and authorities and powers being made subject unto him.