Open de Bijbel

1 Petrus 3:19
NBV 19 Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 By which also he went and preached unto the spirits in prison;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version