Open de Bijbel

1 Petrus 2:22
NBV 22 die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 Who did no sin, neither was guile found in his mouth:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version