1 Petrus 2:22

NBV

22die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam.

SV

22Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;

KJV

22Who did no sin, neither was guile found in his mouth: