Open de Bijbel

1 Petrus 2:21
NBV 21 Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version