Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Titus 2:9

Slaven moeten in alles het gezag van hun meester erkennen en het hem naar de zin maken. Ze mogen hem niet tegenspreken
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

1 Timotheüs 6:1

Wie het slavenjuk draagt, moet zijn meester hoogachten, zodat Gods naam en de leer niet worden bespot.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Kolossensen 3:22

Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Jakobus 3:17

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Efeze 6:5

Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid;
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Spreuken 3:32

want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Psalmen 101:4

sluwheid houd ik ver van mij, het kwaad wil ik niet kennen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Spreuken 11:20

De HEER verfoeit bedriegers, wie eerlijk leven, zijn hem welgevallig.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Spreuken 8:13

Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

2 Korinthe 10:1

Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink tegen u doe, ik wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus iets vragen:
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Spreuken 10:32

Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:18

Titus 3:2

dat ze van niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.