1 Petrus 2:10

NBV

10Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

SV

10Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.

KJV

10Which in time past were not a people, but are now the people of God: which had not obtained mercy, but now have obtained mercy.