Open de Bijbel

1 Petrus 1:9
NBV 9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version