1 Petrus 1:6

NBV

6Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.

SV

6In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen;

KJV

6Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations: