Open de Bijbel

1 Petrus 1:25
NBV 25 maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.' Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 But the word of the Lord endureth for ever. And this is the word which by the gospel is preached unto you.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version