Open de Bijbel

1 Petrus 1:24
NBV 24 'De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version