Open de Bijbel

1 Petrus 1:23
NBV 23 als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version