1 Petrus 1:20

NBV

20Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u.

SV

20Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil,

KJV

20Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you,