Open de Bijbel

1 Petrus 1:20
NBV 20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version