Open de Bijbel

1 Petrus 1:19
NBV 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version