Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18-19

Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

1 Korinthe 6:20

U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

Titus 2:14

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

1 Korinthe 7:23

U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

Efeze 4:17

Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

Galaten 1:4

die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

Psalmen 49:7

(49:8) Geen mens kan een ander vrijkopen, wat God vraagt voor een leven, is niet te betalen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

Romeinen 1:21

want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

1 Petrus 1:7

Zo kan de echtheid blijken van uw geloof-zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst-en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

Psalmen 62:10

(62:11) Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit, ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

1 Petrus 4:3

U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

1 Korinthe 3:20

En er staat ook geschreven: 'De Heer kent de gedachten van de wijzen; hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn.'
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

Ezechiel 20:18

Ik zei daar tegen hun kinderen dat ze niet moesten leven volgens de wetten en regels van hun ouders, en zich niet moesten inlaten met hun afgoden:
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

Jeremia 44:17

Wij doen onze geloften gestand, wij blijven voor de koningin van de hemel wierook branden en wij blijven haar wijnoffers brengen. Dat deden wij, onze voorouders, onze koningen en leiders ook in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem. Toen hadden we meer dan voldoende te eten; we waren gelukkig en bleven gevrijwaard van onheil.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

Psalmen 39:6

(39:7) niet meer dan een schaduw zijn levenspad, niet meer dan lucht wat hij rusteloos najaagt, hij vergaart en weet niet wie het toevalt.'
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

Jeremia 16:19

‘O HEER, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht in tijden van nood. Van de einden der aarde komen alle volken naar u toe. Ze zullen zeggen: “De goden van onze voorouders blijken niets dan bedrog, ze zijn niets waard, ze bieden geen hulp.”’
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

Handelingen 19:34

Maar toen men merkte dat hij een Jood was, hief de menigte de kreet aan: ‘Groot is de Artemis van Efeze!’ Dit geschreeuw hield wel twee uur aan.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

Handelingen 7:51

Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

Mattheüs 15:2

‘Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten.’
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

Jeremia 4:11

‘Dan zeg ik Juda en Jeruzalem: Vanuit de kale heuvels in de woestijn waait een verzengende wind naar mijn volk. Geen wind om het koren te wannen,
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:18

Amos 2:4

Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Juda begaan: ze hebben de wetten van de HEER verworpen en zich niet gehouden aan zijn geboden; de valse goden waar hun voorouders al achteraan liepen, hebben ook hen doen dwalen. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen.
1
2
3
Volgende