1 Kronieken 9:33

NBV

33De zangers, Levitische familiehoofden, waren vrijgesteld van het werk in de voorraadkamers, omdat zij dag en nacht beschikbaar moesten zijn voor de eredienst.

SV

33Uit dezen zijn ook de zangers, hoofden der vaderen onder de Levieten in de kameren, dienstvrij; want dag en nacht was het op hen, in dat werk te zijn.

KJV

33And these are the singers, chief of the fathers of the Levites, who remaining in the chambers were free: for they were employed in that work day and night.