Gerelateerd aan 1 Kronieken 6:48

Gerelateerd aan 1 Kronieken 6:48

Numeri 8:5

De HEER zei tegen Mozes:
Gerelateerd aan 1 Kronieken 6:48

Numeri 16:9

Is het u niet genoeg dat u door de God van Israël van de andere Israëlieten bent afgezonderd om in zijn nabijheid te verkeren, om werkzaamheden bij de tabernakel van de HEER te verrichten en om de hele gemeenschap ten dienste te staan en die te vertegenwoordigen?
Gerelateerd aan 1 Kronieken 6:48

Numeri 18:1

De HEER zei tegen Aäron: 'Jij en je zonen en je hele familie zullen verantwoordelijk worden gesteld voor overtredingen die in het heiligdom worden begaan, en jij en je zonen alleen worden verantwoordelijk gesteld voor overtredingen die jullie bij het uitoefenen van het priesterschap begaan.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 6:48

1 Kronieken 23:2

Nadat hij de leiders van Israël en de priesters en Levieten bijeen had geroepen,
Gerelateerd aan 1 Kronieken 6:48

1 Kronieken 25:1

De nakomelingen van Asaf, Heman en Jedutun werden door David en de hoofden van de eredienst van de gewone taken vrijgesteld om de lofliederen te zingen onder begeleiding van lieren, harpen en cimbalen. Hier volgt de lijst van de mannen die deze taak moesten verrichten:
Gerelateerd aan 1 Kronieken 6:48

Numeri 3:1

Dit waren de nakomelingen van Aäron en Mozes in de tijd dat de HEER op de Sinai met Mozes sprak.