Open de Bijbel

1 Kronieken 29:28
NBV 28 Toen hij stierf, had hij een eerbiedwaardige ouderdom bereikt en veel roem en rijkdom vergaard. Zijn zoon Salomo volgde hem op. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 28 En hij stierf in goeden ouderdom, zat van dagen, rijkdom en eer; en zijn zoon Salomo regeerde in zijn plaats.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 And he died in a good old age, full of days, riches, and honour: and Solomon his son reigned in his stead.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version