Gerelateerd aan 1 Kronieken 25:6

Gerelateerd aan 1 Kronieken 25:6

1 Kronieken 25:1

De nakomelingen van Asaf, Heman en Jedutun werden door David en de hoofden van de eredienst van de gewone taken vrijgesteld om de lofliederen te zingen onder begeleiding van lieren, harpen en cimbalen. Hier volgt de lijst van de mannen die deze taak moesten verrichten:
Gerelateerd aan 1 Kronieken 25:6

1 Kronieken 15:19

De zangers Heman, Asaf en Etan lieten de koperen cimbalen klinken,
Gerelateerd aan 1 Kronieken 25:6

1 Kronieken 15:22

Kenanja, een van de Levitische familiehoofden, had de leiding van de stoet. Hij was vanwege zijn deskundigheid met de leiding van de stoet belast.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 25:6

Psalmen 68:25

(68:26) voorop zangers, daarachter snarenspelers, omstuwd door meisjes met tamboerijnen.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 25:6

Efeze 5:19

en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer
Gerelateerd aan 1 Kronieken 25:6

Kolossensen 3:16

Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 25:6

1 Kronieken 15:16

Verder beval David de hoofden van de Levitische families diegenen van hun verwanten te laten aantreden die met luide stem, onder begeleiding van muziekinstrumenten, van harpen, lieren en cimbalen, vreugdeliederen konden zingen.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 25:6

1 Kronieken 23:5

vierduizend als poortwachters en vierduizend kregen tot taak de lofzang voor de HEER te begeleiden 'op, 'zoals David zei, 'de instrumenten die ik voor dat doel heb laten maken.'