1 Kronieken 23:26

NBV

26De Levieten hoeven de tabernakel en de voorwerpen voor de eredienst daarom niet meer mee te dragen.'

SV

26En ook aangaande de Levieten, dat zij den tabernakel, noch enig van deszelfs gereedschap, tot deszelfs dienst behorende, niet meer zouden dragen.

KJV

26And also unto the Levites; they shall no more carry the tabernacle, nor any vessels of it for the service thereof.