1 Kronieken 21:30

NBV

30Daarheen had David echter niet durven gaan om God om raad te vragen, zoveel angst had het zwaard van de engel van de HEER hem ingeboezemd.

SV

30David nu kon niet heengaan voor hetzelve, om God te zoeken; want hij was verschrikt voor het zwaard van den engel des HEEREN.

KJV

30But David could not go before it to enquire of God: for he was afraid because of the sword of the angel of the LORD.