Gerelateerd aan 1 Kronieken 15:13

Gerelateerd aan 1 Kronieken 15:13

2 Samuel 6:3

(3-4) Ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel ligt, en laadden hem op een nieuwe wagen. Abinadabs zonen Uzza en Achio leidden de wagen; Achio liep voor de ark uit.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 15:13

1 Korinthe 14:40

Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 15:13

1 Johannes 1:8

Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 15:13

1 Korinthe 11:2

Ik prijs het in u dat u mij bij alles als voorbeeld neemt en u aan de voorschriften houdt die ik u gegeven heb.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 15:13

Spreuken 28:13

Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 15:13

2 Samuel 6:7

De HEER ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 15:13

Numeri 4:15

Pas als Aäron en zijn zonen bij het opbreken van het kamp klaar zijn met het bedekken van het heiligdom en alle heilige voorwerpen, mogen de Kehatieten komen om ze te dragen. Zij mogen het heiligdom niet aanraken, anders sterven ze. Dat zijn de voorwerpen uit de ontmoetingstent die de Kehatieten moeten dragen.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 15:13

Numeri 7:9

Aan de Kehatieten gaf hij niets, omdat zij de zorg hadden gekregen voor de heiligste voorwerpen, die op de schouders gedragen moesten worden.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 15:13

2 Kronieken 30:17

Een groot aantal deelnemers had zich niet voor de heilige plechtigheid gereedgemaakt. Daarom hadden de Levieten tot taak het pesachlam te slachten voor iedereen die niet rein was en het dus niet zelf aan de HEER kon wijden.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 15:13

1 Kronieken 15:2

Daarna verklaarde hij dat alleen de Levieten de ark van God mochten dragen, want hen had de HEER aangewezen om zijn ark te dragen en hem voor altijd te dienen.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 15:13

1 Kronieken 13:7

Op een nieuwe wagen reden ze de ark weg uit het huis van Abinadab. De wagen werd geleid door Uzza en Achio.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 15:13

Deuteronomium 31:9

Mozes stelde zijn hele onderricht op schrift en gaf de boekrol aan de Levitische priesters, die de ark van het verbond met de HEER moesten dragen, en aan de oudsten van Israël.