1 Korinthe 8:4

NBV

4Wat nu het eten van offervlees betreft: wij weten dat er in de hele wereld niet ‚‚n afgod echt bestaat en dat er maar ‚‚n God is.

SV

4Aangaande dan het eten der dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten, dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen ander God is dan een.

KJV

4As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one.