Open de Bijbel

1 Corinthiërs 7:23
NBV 23 U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 Ye are bought with a price; be not ye the servants of men.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version