Open de Bijbel

1 Corinthiërs 7:21
NBV 21 Wanneer u als slaaf geroepen bent, moet u dat niets kunnen schelen (hoewel u de kans om vrij te worden zeker moet benutten). Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 Zijt gij, een dienstknecht zijnde, geroepen, laat u dat niet bekommeren; maar indien gij ook kunt vrij worden, gebruik dat liever.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 Art thou called being a servant? care not for it: but if thou mayest be made free, use it rather.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version