1 Korinthe 6:20

NBV

20U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

SV

20Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

KJV

20For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.