1 Korinthe 6:19

NBV

19Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?

SV

19Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

KJV

19What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?