Open de Bijbel

1 Corinthiërs 6:19
NBV 19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version