Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

1 Petrus 1:19

maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

Efeze 4:22

dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

Handelingen 8:32

Dit was het schriftgedeelte dat hij las: ‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

1 Korinthe 10:17

Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

Exodus 12:5

Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van ‚‚n jaar oud is zonder enig gebrek.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

Exodus 13:6

Eet zeven dagen lang ongedesemd brood, en vier op de zevende dag feest ter ere van de HEER.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

1 Korinthe 15:3

Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

Johannes 1:36

Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

Markus 14:12

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

Jesaja 53:7

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

Johannes 19:14

Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

Kolossensen 3:5

Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht-hebzucht is afgoderij-,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

1 Korinthe 5:13

Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: 'Verwijder wie kwaad doet uit uw midden.'
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

Openbaring 5:12

Met luide stem riepen ze: 'Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.'
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

Johannes 1:29

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

Exodus 12:15

Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van die zeven dagen iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Isra ël gestoten worden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 5:7

Openbaring 5:6

Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd.