Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

1 Korinthe 16:10

Zorg ervoor dat u Timoteüs niet afschrikt wanneer hij bij u komt, want hij werkt net als ik ten dienste van de Heer.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

1 Timotheüs 1:2

Aan Timoteüs, mijn waarachtig kind in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en Christus Jezus, onze Heer!
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

1 Korinthe 7:17

In het algemeen: laat ieder in de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven, blijven wat hij was toen God hem riep. Dat schrijf ik voor aan alle gemeenten.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

2 Timotheüs 1:2

Aan Timoteüs, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer!
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

1 Korinthe 16:1

Wat de collecte voor de heiligen betreft, moet u de richtlijn volgen die ik aan de gemeenten in Galatië gegeven heb:
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

1 Korinthe 14:33

want God is niet een God van wanorde maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

1 Korinthe 11:16

Iemand die meent zo eigenzinnig te moeten zijn af te wijken van wat ik zeg, dient te bedenken dat wij noch de gemeenten van God een ander gebruik kennen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

1 Korinthe 11:2

Ik prijs het in u dat u mij bij alles als voorbeeld neemt en u aan de voorschriften houdt die ik u gegeven heb.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

Filippensen 2:19

In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timoteüs snel naar u toe kan sturen; het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

1 Korinthe 7:25

Voor de ongehuwden heb ik geen voorschrift van de Heer, dus ik geef mijn eigen mening, als iemand die door de barmhartigheid van de Heer betrouwbaar is.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

Openbaring 2:10

Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

2 Timotheüs 3:10

Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde, volharding,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

Efeze 6:21

Opdat ook u weet hoe ik het maak, zal Tychikus, onze geliefde broeder, die zo trouw de Heer dient, u alles vertellen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

1 Korinthe 4:2

Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

Kolossensen 1:7

Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

Spreuken 13:17

Een onbetrouwbare bode brengt onheil teweeg, een betrouwbare boodschapper redt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

Openbaring 2:13

Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

Kolossensen 4:9

samen met Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder die een van u is; zij beiden zullen u vertellen hoe het hier gaat.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

Handelingen 19:21

Na deze gebeurtenissen vatte Paulus het plan op om eerst nog naar Macedonië en Achaje te reizen en vervolgens naar Jeruzalem te gaan. Hij verklaarde: ‘Als ik daar ben geweest, moet ik ook een bezoek aan Rome brengen.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:17

Mattheüs 25:21

Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”
1
2
Volgende