Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

1 Korinthe 3:10

Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

Galaten 4:19

Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

1 Korinthe 9:23

Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

1 Petrus 1:23

als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

Filemon 1:19

Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

Jakobus 1:18

Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

1 Korinthe 3:6

Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

2 Korinthe 3:1

Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen aanbevelingsbrieven voor of van u nodig?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

Titus 1:4

Aan Titus, mijn waarachtig kind in ons gemeenschappelijk geloof. Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze redder!
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

1 Korinthe 9:12

Als anderen hierop al aanspraak kunnen maken, kunnen wij het dan niet des te meer? We hebben echter geen gebruik gemaakt van onze rechten; integendeel, we verdragen alles, omdat we de verkondiging van het evangelie van Christus niets in de weg willen leggen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

Handelingen 18:4

Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

1 Korinthe 9:14

Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt hetzelfde: de Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun levensonderhoud mogen voorzien.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

Filemon 1:10

Ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

1 Korinthe 9:18

Wat is nu mijn loon? Dat ik het evangelie verkondig zonder er iets voor terug te vragen en dus geen gebruik maak van de rechten die de verkondiging mij geeft.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

Romeinen 15:20

maar ik heb er een eer in gesteld het niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was. Ik wilde niet op het fundament van een ander bouwen,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

2 Timotheüs 4:3

Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:15

1 Korinthe 9:1

Ik zou zelf niet vrij zijn? Ik zou geen apostel zijn? Maar heb ik dan niet Jezus, onze Heer, gezien? Bent u niet het werk dat ik dankzij de Heer tot stand heb gebracht?