Open de Bijbel

1 Corinthiërs 4:15
NBV 15 Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar ‚‚n vader. Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 Want al hadt gij tien duizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 For though ye have ten thousand instructors in Christ, yet have ye not many fathers: for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version