Open de Bijbel

1 Corinthiërs 3:22
NBV 22 of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst- lles is van u. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cefas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn alle uwe.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all are yours;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version