Open de Bijbel

1 Corinthiërs 3:17
NBV 17 Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig-en die tempel bent u zelf. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version