Open de Bijbel

1 Corinthiërs 3:16
NBV 16 Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version