1 Korinthe 3:16

SV

16Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?

KJV

16Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.