1 Korinthe 3:16

NBV

16Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?

SV

16Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?

KJV

16Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?