Open de Bijbel

1 Corinthiërs 3:14
NBV 14 Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version